top of page

Võimalused ja valikud

Et olla värbamisel edukas on oluline jõuda nii passiivsete kui aktiivsete kandidaatideni. Olukorras, kus aktiivselt otsib tööd keskmiselt 16% Eesti tööealisest elanikkonnast ning tööga rahulolu on ajas muutuv tasub kaaluda värbamise laiendatud lähenemisi.

Tagame selle, et iga kandidaat on väärtustatud, hoolitsetud ning ettevõtte parim maine hoitud.

OJAR - Tööpakkumise Terviklahendus

Läbi käesoleva värbamisteenuse suuname tööpakkumise aktiivsetele tööotsijatele. Teenus garanteerib selle, et aktiivne tööpakkumine on olemas ja tööotsijatele hästi nähtav. Esmane hindamine toimub meie poolt ning saadame sobivad CV-d teile. Teenuse läbi on tagatud värbamisprotsessi algatamine, esmane hindamine ning mittesobivaks osutunud kandtaatide teavitamine.

Lisateenusena pakume video intervjuu teenust, mis hoiab kokku aega ning hea võimalus kandidaadiga virtuaalseks tutvumiseks.

OJAR - VÄRBAMISPROJETID

See lahendus on sobiv erilahendusteks nagu terve meeskonna komplekteerimine, suuremahulised värbamised, spetsiifilise tööjõu otsingud, hooajalised tööjõu vajadused jne. 

Eriprojektide puhul järgime kliendi vajadusi ja soove ning paneme kokku värbamisprojekti ning viime selle ellu. Lisateenusena on meie konsultant toeks nii lühiajaliste kui pikaajaliste efektiivsete värbamisestrateegiate väljatöötamisel. Eesmärgiga tagada ettevõtte kasvueesmärkid esaavutamine.

OJAR - PERSONALIOTSING

See lahendus on sobiv, kui soovite lisaks aktiivsetele tööotsijatele kõnetada ka passiivseid tööotsijaid. Samuti on see sobiv teenus olukorras, kus uue inimese leidmine on privaatne ning konfidentsiaalne.

 

Värbamisteenus on kohandatav nii oskustööliste kui ka juhtide leidmiseks. 

Jagame oma tagasisidet, kogemust ning konsulteerime. Toetame läbirääkimiste juures.

 

Meie teenus garanteerib, et tööpakkumine jõuab nii aktiivsete, kui passiivsete tööotsijateni. Jagame oma tagasisidet ja teeme vajalikud taustauuringud.
 

OJAR - Karjäärikujundamine

Kõige sagedasem on segadus karjääri tähenduse ning inimese soovidega. See tähendus, mis sul on kas toetab sind või vastupidi takistab.

 

Teine oluline koht seisneb minapildis. Sageli inimene soovib midagi aga näeb seda enda jaoks võimatu olema ning enne, kui ta oma soovi järgib kaotab ta oma analüütilisele mõtlemisele ning annab alla.

 

Kolmas oluline koht on teiste arvamused ja uskumused ning ühiskonna eelistused ja eelarvamused.  Karjäärikujundamise vundament seisneb suuresti uskumustes, mis on võimalik ja mis mitte.

Täname! Võtame teiega peatselt ühendust.

bottom of page