top of page

Acerca de

Motivatsioonisüsteem

Kas tunda inimese toimimist või mitte. Protsessid inimese sees toimuvad vaatamata sellele. Teadmine annab võimaluse protsesse enda kõrgemaks heaoluks kasutada. Motivatsiooni uurimisel jõudsin meie imelise mõistuse juurde ning annan sulle väikse selgituse, mis võiks avardada üldist teadmist. Mõistete meelde jätmises pole vajadust, pigem tunneta ning teadvusta. Vaatlen ajus kahte piirkonda, et motivatsiooni tööprotsessi natuke selgust tuua. (loe ka minu artiklit motivatsioon põhjus vs tagajärg). Võta mõnus hetk koos minuga rännata ja kirjapandut kogeda.


 

 

 

Esimene vöökäär on meie töömälu alus ehk avar ruum, kus planeeritakse tegevusi. Kui Sinu kavatsus saab kindla kuju (motiivi), siis ühenduste kaudu vöökäär suunab sinu tegusid, et aidata teostada Sinu kavatsust. Vöökäär on ühtlasi inimese tähelepanuvõime peamine ülevaataja ja jälgib edusamme eesmärkide poole püüdlemisel ning tuvastab tekkinud võimalikud sisemised vastuolud. Vöökääru ülemised kihid haldavad enesekontrolli, mõtete ja käitumise sihilikku ja püsivat reguleerimist. Vöökäär on ühenduses ka mandelkeha, hipokampuse ja hüpotalamusega ning mõjutab seeläbi Sinu emotsioone ja tundeid. See piirkond koos ühendustega on mõtete ja tunnete integreerimises väga tegus.

Mandelkeha on motiveeriva tegevuse teine peamine keskus. Mandelkeha toob iga hetk esile, mis on sinu jaoks oluline ja asjakohane. Ta toob esile, mis on meeldiv ja mis on ebameeldiv, mis kujundab endast ohtu ja mis võimalust. Lisaks kujundab ta hindamisvõimet ning mõtestab ja arvustab teiste inimeste tegevusi. Need mõjutused toimuvad sulle teadmata. Seega on määrava tähendusega sinu mõistuse materjal.

Need kaks keskust vöörkäär ja mandelkeha asuvad närvteljel. Vöörkäärul põhinev võrgustik haldab ülalt - alla suunalist sihilikku ja põhjendatud motivatsiooni, samas kui mandelkehal põhinev võrgustik haldab alt - üles suunalist kiiret, hajusat ja kirglikku motivatsiooni. Need kaks võrgustikku võivad üksteist toetada, kohmakalt vales taktis sammuda või üksteisele risti vastu töötada. Suurim jõud on siis, kui kavatsused on üksteisega samal lainel. Piltlikult on see olukord, kus su mõtted, tunded ja teod on samal lainel.

Käesolev teadmine annab meile arusaamise, et:

  • Mõistus tegutseb olenemata sellest, kas seda teadvustame või mitte; Teadlikkus annab võimaluse muuta mõtlemist ja tundeid ning tegusid.

  • Meil on võimalus juhtida oma tulemusi läbi selge motiivi.

  • Meie emotsioonid ja tunded on sisemine juhtimissüsteem ja aitab tuvastada meie vastuolusid.

  • Mõistuse sisu nagu kogemused, teadmised on meie võimalused või takistused.

  • Oma motiivi poole püüdlemisel on võimalik tegeleda vastuoludega, mis avalduvad ebameeldivate tunnetena.

  • Teadlikus oma tunnetest aitab tuvastada piiravad uskumused ja asendada need uutega.

  • Kannatused ja ärevus on himustamine ning tuleneb ülemäärasest kiindumisest kavatsusse ehk motiivi.

Elamine on pakkunud sulle kogemusi. Sa oled neid kogemusi sorteerinud ja jõudnud selleni mida tahad. Tegeled põhjuste otsimisega miks oled rahulolematusse jõudnud ja sul on tahe teosada oma unistusi nii, et silm säraks ja tunne oleks parim. 

Motivatsioonisüsteemi - tasub teada.
bottom of page