top of page
FullColor_TransparentBg_1280x1024_72dpi.png

Mida tähistab OJAR?

O - tähistab oskuseid. Meie koolitajad ja mentorid suudavad edukalt juhendada vajalikke oskuste omandamist juhtimises, meeskonnatöös, klienditeeninduses, müügis ning enesearengus.

J - tähistab jõudu. Motivatsiooni ja inspiratsiooni allikas on motiiv/ vajadus ning motivatsioon on tegutsemine vajaduste rahuldamiseks. Meie koolitajad on oskuslikud avardama ja käsitlema teemasid nii, et vastupanu asenduks lubamisega. Vahel on vaja vaid ühte väikest selgust ning edasine hargneb juba kerguses.

A - tähistab arengut. Meie arenguvahendid ja teemad toetavad arengut, mis viib muutuseni. Areng on vajalik, et muutus saaks toimuda. Usume, et muutus on võimalik vaja on tahet ning teadlikkust.

R - tähistab rõõmu. Leiame, et kõiges mida pakume on üks oluline komponent nimetusega rõõm. See on rõõm õppimisest, kergusest, avastamisest, selgusest ning rahulolust.

bottom of page