top of page

Juhile

Oskused on õpitavad läbi teadmiste ja praktiseerimise. "Ära müü ennast odavalt": lubades endal uskuda, et oskused ja tugevused on ainult kaasasündinud. Sinus on kõik olemas! Koolitused ja treeningud aitavad sul: sellest teadlikuks saada, avardada võimeid, võimetes kindel olla.

On loomupäraselt suurepäraseid juhte ja on juhte, kes on loomupäraselt suurepärased õppijad. Kui juhtimine pakub huvi on sul võimalik arendada endas täpselt sellised oskused ja personaalsus, mis Sulle kõige enam rõõmu valmistab.

Sinu personaalsus on ajas kujunenud ja kujuneb edasi. Sinu personaalsust on kujundanud pere, ühiskonna tavad ja normid ning Sinu valikud, tegevused ja kogemused. Inimese puhul pole miski kivisse raiutud ja alati on võimalik ennast avardada ja saada seeläbi uut hingamist.

Kaasaegse juhi oskused

Juhi arengusse panustamisel lähtume juhi mõjust inimestele, tulemustele ning juhi eneseteadlikkusele. Leiame, et mõju mida juht omab inimestele ning tulemustele peab olema mõistetud ja harmooniliselt doseeritud. Meie arenguvahendid ja teemad on kujundatud võttes arvesse just neid oskuseid ja teadmisi, mida on vaja, et oma parimas potentsiaalis juhtida. Lähtume alati juhi individuaalsest teadlikkusest, võttes aluseks suhtumise iseendasse, teistesse ja maailma tervikuna. Seeläbi saame toetada juhi arengut maksimaalselt.

E-raamat: juhile

O - 1.png

Lava, millel sa hetkel enamuse ajast toimetad on alati parim lava. Sa oled kasvamises, kui valid nii! Kasvamine algab teadvustamisest!

Meeldivat teekonda, sest nii see on! Ebameeldivus on lihtsalt tingimus, mille ise oled loonud!

OJAR - Positsioon

Inimesed järgnevad sulle, sest nad peavad. Juhti on vaja kuulata. Juht vastutab. Inimesed täidavad korraldusi. Juht kontrollib.

Kui oled hakanud mõistma, et positsioon ei juhi ja soovid kogeda koostööd ja rõõmu. Üksindust on juba piisavalt olnud- on aeg liikuda edasi. Kui ajad inimesi taga- kaugenevad nad sinust. Kui hakkad inimeste poole liikuma- tulevad nad sulle vastu. 

OJAR - Hoolimine

Inimesed järgnevad sulle, sest sa oled inimeste jaoks midgi ära teinud. Nad järgnevad sulle, sest nad tahavad. Sina juhina ei keskendu endale. Sa keskendud "meile."

Kui oled hakanud mõistma, et inimestevahelisest suhtlusest üksi ei piisa, oled valmis piiluma ja õppima uuel laval. Lükka asjad käima - sul on olemas usaldusväärsus.

Inimesed järgnevad sulle, sest sa oled inimeste jaoks midgi ära teinud.

OJAR - Tulemuslikkus

Inimesed järgnevad sulle, sest sa oled pühendunud oma töösse ja oled ettevõtte jaoks midagi ära teinud.

Kui oled hakanud mõistma, et tulemuslikkusest üksi ei piisa ja otsid veelgi kõrgemat missiooni.Kui sa ei taha, et ettevõte oleks Sinu lagi. Oled valmis kogema rahuolu mida pakub inimetse arendamine. Sa oled valmis mõõtma enda enda edu läbi teiste saavutuste. Sa oled valmis inimeste arengusse panustama.

OJAR - Arendamine

Inimesed järgnevad sulle, sest sa panustad inimste arengusse ja edusse.

Sa oled mõistnud, et juhtimise kõrgeim eesmärk on inimeste ja teiste juhtide arendamine mitte järgijate kogumine ja töö tegemine. Sa oled jõudnud ülim eesmärgini toetada indiviidide elu. Sa oled valmis liikuma edasi.

OJAR - Austus

Inimesed järgnevad sulle, sellepärast kes sa oled ja mida sa esindad.

Elu eesmärk ei ole elada igavesti. Luua midagi, mis jääb on ülim eesmärk.

bottom of page