top of page

JUHTIDELE

On muutlikud ja segased ajad. Töötajaid tahavad, et nende füüsilised vajadused (kuulumine, märkamine, raha) oleksid rahuldatud ja on väga palju neid, kes vajavad kõrgemate vajaduste rahuldamist (eneseteostus, missioon jne.) Ettevõtted muutuvad ning ametikohad asenduvad uutega. Meekonnad on hajusad, start-upid möllavad ning väliskeskkonnast tulenevad tegurid on ootamatud.
Ojar Edu Agentuur on loodud aastal 2021, sest tajusime vajadusi mida tänapäevane elu kaasa toob. Oleme loonud mitmed koolitused, mis toetavad tänapäevast juhtimist ning pakume erinevaid vahendeid, mis toetavad sügavamat muutust ja arengut milleks ollakse valmis.

Juhtidele pakume treeninguid, mis toetavad

  • Ettevõtlikust, loomingulisust - juht, kes mõtleb nagu ettevõtja

  • Teadlikust - juht, kes on genereeriv ja loov

  • Heaolu ja töörõõmu - tasakaal, rahumeelsus ja voorused on suurepärane iseloom, mis on eeskujuks

Meie valmis koolitused

Inspireerituna tänapäevastest tuultest oleme pannud kokku treeningud juhtidele.

„Julge teadlikult juhtida“ Mõtteviis, juhi uus vajadus ning „Juhi kiirjuhend“.

Julge teadlikult juhtida

Areneda või ellu jääda? Ettevõtlik juht!

Tänapäeval on üha enam levinud mõisted agiilne, transformatiivne, teadlik ja seda täitsa põhjendatult. Leiame, et just need kolm võimet on tänapäeval hea enda võimete ja oskuste portfelli lisada, et juhtida ettevõtlikult. Ettevõtja mõtteviisiga juhid on võimelised genereerima ja juhtima ettevõtlikult.

Tänapäevased tööriistad enesearendamiseks ja juhtimiseks

„Juhi mõtteviis“

Inimeste teadlikkus on juba paarkümmend aastat olnud väga intensiivses arengus. Teemad, mis inimesi köidavad on seotud teadlikkuse, teadvuse ja oma mõttevõime kasutamisega. Kasutusel on terminid südamejuhatus, ärkamine, oma elu kujundamine, manifesteerimine, visualiseerimine, hinge kutse, elu missioon jne. On neid kelle jaoks on eelpool toodud teemad seotud küünalde põletamise ja müstikaga ja on neid kelle jaoks on see kujunenud eneseabiks. Väga palju on ebaselgust ning seetõttu ei oma paljud teadlikku juurdepääsu oma sünnipärastele võimetele ning võimed töötavad tema kahjuks. Kujutlusvõime võib olla nii vaenlane, kui ka abiline jne. Mõtlemist on vaja lihtsalt osata kasutada. Mõtlemine ja mentaalne aktiivsus on erinevad asjad.

Spetsialistist juhiks

„Persooni kiirjuhend juhtimisvõimes kasvamiseks“

Kindlat juhtimisvalemit, mis alati toimiks pole olemas. Seega seisneb küsimus, mis on vajalik, et juhtimisvõimes kasvada. Treening on mõeldud persoonidele, kes tõenäoliselt on juba läbi erinevate ülesannete päris mitmes kohas juhirolli täitnud ning tahavad kujundada oma isikliku arenguplaani ning tunda juhtimise osasid. Iga teema käsitlemise juures kujundame ka isikliku arenguplaani nii iseloomu, harjumuste kujundamiseks. Suurepärane iseloom on juhi edu või ebaedu. Iseloomu dünaamiline kujundamine on üks olulistest teguritest juhtimisvõimekuse kasvatamisel.

© OJAR 2022. Kõik õigused kaitstud.

bottom of page